Grundtvig-wizyta robocza

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Grundtvig-wizyta robocza

   W dniach 25-27 września odbyło się czwarte spotkanie partnerów w ramach programu Grundtvig   "Zrównoważone zużytkowanie wody"  . Odwiedzili  nas goście z Niemiec, Włoch, Portugalii, Szwajcarii oraz Turcji.       
Głównym celem projektu  jest wypracowanie metod i form pracy przy omawianiu tematu wody. Podczas wizyty w Polsce nasi partnerzy projektowi mieli okazję wziąć udział w szeregu zajęć przygotowanych przez naszych nauczycieli, począwszy od najmłodszych grup, a skończywszy na grupie dorosłych słuchaczy CKU. Były to m.in. zajęcia w szkole podstawowej, czy zajęcia laboratoryjne w Technikum nr 6 polegające na badaniu czystości wody pochodzącej z pobliskiej rzeki. Nasi goście odwiedzili zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Szopienice-Borki" jako przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem wody. 26 września wraz ze słuchaczami CKU zwiedzali zbiornik Goczałkowicki jako przykład zbiornika retencyjnego zaopatrującego w wodę m.in. nasze miasto, ale również jako przykład zbiornika pełniącego inne funkcje gospodarcze (przeciwpowodziowe czy rekreacyjne).  Podczas spotkań konferencyjnych wszystkie aktywności zostały omówione, wypracowane zostały również konspekty zajęć i opisy przykładów dobrych praktyk, które później mogą stać się źródłem pomysłów oraz inspiracją dla innych, nie tylko dla partnerów projektu.

strona projektu

strona logowania

Galeria zdjęć: