HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH I SEM. 2018/2019

Strona główna >> Ogłoszenia >> HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH I SEM. 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Sesja egzaminacyjna od 07.01.2019 do 17 01.2019r.

 

KLASA 1ALD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

8.01.19r. (6 godz. lekc.)

15.01.19r    ( 6 godz. lekc.)

mgr M. Czypionka

j. angielski   I gr.

7.01.19r. ( 1 godz. lekc.)

 

14.01.19r.    (1 godz.lekc.)

mgr R.Krawczyk

j. angielski   II gr.

7.01.19r. ( 1 godz. lekc.)

 

14.01.19r.    (1 godz.lekc.)

mgr J.Cieślik Krążek

matematyka

 

8.01.19r. (4 godz.lekc.)

15.01.19r.   (4 godz. lekc.)

mgr J.Jagiełło

historia

 

……………………………………….

14.01.19r.    (3 godz.lekc.)

mgr E. Gorzkowska

wiedza o społeczeństwie

 

………………………………………

10.01.19r.   ( 5 godz.lekc.)

mgr R. Krążek

podstawy
 przedsiębiorczości

…………………………………………

17.01.19r.   (1 godz.lekc.)

mgr E.Bartosińska

geografia

 

………………………………………..

8.01.19r.    (3 godz.lekc.)

mgr K.Nowak

biologia

 

……………………………………….

7.01.19r.    (5 godz.lekc.)

mgr K. Nowak

chemia

 

……………………………………….

10.01.19r.    (2 godz.lekc.)

mgr J. Nowak

fizyka

 

…………………………………………

8.01.19r.     (2  godz.lekc.)

mgr T. Krzystanek

informatyka

 

………………………………………..

14.01.19.   (6 godz.lekc.)

15.01.19r. (1 godz.lekc.)

mgr K. Siwek

 

 

                                                                        KLASA 2ALD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

7.01.19r. ( 5 godz.lekc.)

15.01.19r. (1 godz.lekc.)

mgr M. Czypionka

j. angielski  1gr.

 

7.01.19r. (3 godz.lekc.)

14.01.19r. (3 godz.lekc.)

mgr R.Krawczyk

j. rosyjski  2gr.

 

7.01.19r. (3 godz.lekc.)

14.01.19r. (3 godz.lekc.)

mgr I.Romanowska

matematyka

 

10.01.19r. (3 godz.lekc.)

17.01.19r. ( 3 godz.lekc.)

mgr inż. I.Sosulska

biologia

 

……………………………………

8.01.19r. (4 godz.lekc.)

mgr K. Nowak

geografia

…………………………………..

14.01.19r. (1 godz.lekc.)

 

mgr K. Siwek

   wiedza o             społeczeństwie

 

………………………………….

10.01.19r. ( 1 godz.lekc.)

mgr R. Krążek

historia

i społeczeństwo

 

…………………………………

15.01.19r. (3 godz.lekc.)

mgr E. Gorzkowska

 

 

                                                                      KLASA 2 BLD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

7.01.19r. (3 godz.lekc.)

14.01.19r. (3 godz.lekc.)

mgr M. Czypionka

j. angielski  1gr.

 

10.01.19r. (3 godz.lekc.)

17.01.19r. ( 3 godz.lekc.)

mgr R.Krawczyk

j. angielski   2gr.

 

10.01.19r. (3 godz.lekc.)

17.01.19r. ( 3 godz.lekc.)

mgr J.astrzębski

matematyka

 

08.01.19r. (1 godz.lekc.)

15.01.19r. (1 godz.lekc.)

mgr J.Jagiełło

biologia

…………………………………..

 

8.01.19r. (4 godz.lekc.)

mgr K. Nowak

geografia

 

…………………………………..

14.01.19r. (1 godz.lekc.)

mgr K. Siwek

wiedza o społeczeństwie

 

…………………………………..

7.01.19r. (6 godz.lekc.)

mgr R. Krążek

historia

i społeczeństwo

 

……………………………………..

14.01.19r. (5 godz.lekc.)

mgr E. Gorzkowska

 

 

 

 

KLASA 3ALD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

7.01.19r. (1 godz.lekc.)

14.01.19r.   (1 godz.lekc.)

mgr M. Czypionka

j. angielski  1gr.

 

10.01.19r. (1 godz.lekc.)

17.01.19r.   (1 godz.lekc.)

mgr R.Krawczyk

j. angielski  2gr.

 

10.01.19r. (1 godz.lekc.)

17.01.19r.    (1 godz.lekc.)

mgr R.Jastrzębski

matematyka

 

10.01.19r. (4 godz.lekc.)

    17.01.19r.     (1 godz.lekc.)

mgr A.Szewczyk

 

wiedza o społeczeństwie

………………………………………

    8.01.19r.       ( 3 godz.lekc.)

mgr R. Krążek

biologia

 

………………………………………

   7.01.19r.      (3 godz.lekc.)

mgr K. Nowak

geografia

………………………………………

 

14.01.19r.     ( 3 godz.lekc.)

mgr K.Siwek

historia i społeczeństwo

………………………………………..

15.01.19r.       2 godz.lekc.)

mgr E.Gorzkowska

 

 

 

KLASA 3BLD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

8.01.19r. (3 godz.lekc.)

15.01.19r.   ( 3 godz.lekc.)

mgr M. Czypionka

j. angielski  1gr.

 

8.01.19r. (1 godz.lekc.)

15.01.19r.    (1 godz.lekc.)

mgr R.Krawczyk

j. angielski  2gr.

 

8.01.19r. (1 godz.lekc.)

15.01.19r.    (1 godz.lekc.)

mgr M.Kubas

matematyka

 

10.01.19r. (1 godz.lekc.)

17.01.19r.      (1 godz.lekc.)

mgr A.Szewczyk

wiedza o społeczeństwie

………………………………………

10.01.19r.       (4 godz.lekc.)

 mgr R. Krążek

biologia

……………………………………..

7.01.19r.        (3 godz.lekc.)

 

mgr K. Nowak

geografia

 

……………………………………..

14.01.19r.      (3 godz.lekc.)

mgr K. Siwek

historia i społeczeństwo

……………………………………..

15.01.19r.       (5 godz.lekc.)

mgr E.Gorzkowska