oferta edukacyjna 2015/2016

Strona główna >> oferta edukacyjna 2015/2016

Zapraszamy do podjęcia nauki w szkołach dla dorosłych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016.

3-letnie Gimnazjum dla dorosłych
3-letnie Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
3 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
4 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Technik administracji

informacje o zawodzie

wkrótce

4 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Technik eksploatacji portów i terminali

informacje o zawodzie

wkrótce

4 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Technik drogownictwa

informacje o zawodzie

wkrótce

4 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Technik geodeta

informacje o zawodzie

wkrótce

2 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Florysta
2 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Opiekunka środowiskowa
4 semestralna Szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej