harmonogram

Strona główna >> harmonogram

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - CKU

 

I semestr

od 03 września 2018 do  23 stycznia 2019r.

 

 

1.

 

Sesja egzaminacyjna

 

7-17 stycznia 2019r.

 

 

2.

 

Poinformowanie słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych

 

 

3-14 września 2018r.

 

3.

 

Informacja   o dopuszczeniu słuchaczy do egzaminów semestralnych:

( na miesiąc  przed terminem egzaminu semestralnego)

 

 

03-14 grudnia 2018r.

 

4.

 

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

 

 

23 stycznia 2019r.

 

5.

 

Posiedzenie plenarne RP

( zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych 
i egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym)

 

 

 27 lutego 2019 r.

 

6.

 

Konferencje Rady Pedagogicznej:

Þ wrzesień

Þ październik

Þ listopad

Þ styczeń

 

 

Þ 12.09.  2018; 26.09.2018

Þ termin do ustalenia

Þ 14.11.2018 r.

Þ23.01. 2018r.

 

7.

 

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani.

 

 

przed konferencjami plenarnymi RP,
raz w miesiącu

 

 

Ważne terminy

 

 

1.

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy
(e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):

Þ wszystkie klasy

Þ do 7 września 2017r.

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

Þ do 28 września 2017 r.

3.

Termin składania deklaracji dotyczących :

 - egzaminu maturalnego,

 

Þ zgodnie z terminem OKE