Witaj na CKZiU Sosnowiec

Wakacje
Informator

Z życia szkoły

Podsumowanie II semestru roku szkoln...
Słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  przystąpili  do egzaminów  semestralnych  po  drugim  semestrze  2021/2022.
czytaj więcej
Rekrutacja 2022/2023
      W  dniu  16  maja  w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  rozpoczyna  się  rekrutacja  na  rok  szkolny  2022/2023.
czytaj więcej
MATURA W CKU
MATURA  W  CKU
czytaj więcej
POZEGNANIE KLASY MATURALNEJ W LIC...
Pożegnanie klasy  maturalnej  w Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  
czytaj więcej
Życzenia świąteczne.
         Szanowna
czytaj więcej
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy ost...
Rozpoczęła się w naszej szkole sesja egzaminacyjna dla słuchaczy ostatniej klasy, dla naszych maturzystów.  
czytaj więcej
MATURA PRÓBNA W CKU
          Próbny  egzamin  maturalny  w  Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  rozpoczął  się  w  czwartek  10  marca  2022  o  godzinie  16.00
czytaj więcej
SESJA EGZAMINACYJNA W CKU
  Po  przerwie  świątecznej  w  styczniu  rozpoczęła  się  sesja  egzaminów  semestralnych.
czytaj więcej
Zmiana planu lekcji
Od 31 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał nowy plan lekcji, który znajduje się w załączniku.
czytaj więcej
Czas na Święta...
                                      „Bóg się rodzi, moc truchleje                  
czytaj więcej
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W dnu 15 listopada spotkaliśmy się wszyscy na uroczystości z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości.
czytaj więcej
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W LICEUM...
          W poniedziałek tj.
czytaj więcej
„tota vita schola est” Jan...
Z  OKAZJI  DNIA  EDUKACJI  NARODOWEJ
czytaj więcej
SPRZĄTANIE ŚWIATA
          Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  co  roku  bierze  udział  w  akcji  SPRZĄTANIE  ŚWIATA  zainicjowanej  i  organizowanej  m.in.
czytaj więcej
NARODOWE CZYTANIE 2021
          W Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  akcja  promująca  czytelnictwo  „Narodowe  Czytanie”  odbyła  się  23  września 2021r
czytaj więcej
WITAMY PO WAKACJACH
          W  Liceum  Ogólnokształcącym   dla  Dorosłych   rok szkolny  rozpoczął  się  2  września  2021  o  godzinie  16.00.  Słuchacze 
czytaj więcej
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
          Egzaminy, sprawdziany, zaliczenia, ale  również  nagrody, stypendia i wyróżnienia.
czytaj więcej
Matura i po maturze
Większość  słuchaczy  naszego  Liceum  jest  już  po  maturze.
czytaj więcej
Matura - już niedługo, coraz bliże...
4 maja  słuchacze, którzy zadeklarowali   przystąpienie  do  matury, zasiądą  w  ławkach, żeby  zdawać  egzamin  dojrzałości.
czytaj więcej
OSTATNIA SESJA
          W dniach  8 kwietnia – 21 kwietnia  2021r.  klasy  3ALD i  3BLD  przystąpiły  po  raz  ostatni  do  egzaminów  semestralnych.  Końcowe 
czytaj więcej

Szkoły CKZiU

 

Kształcimy w zawodach / profilach

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.