Z życia szkoły

Strona główna >> Z życia szkoły
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W dnu 15 listopada spotkaliśmy się wszyscy na uroczystości z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości.
czytaj więcej
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W LICEUM...
          W poniedziałek tj.
czytaj więcej
„tota vita schola est” Jan...
Z  OKAZJI  DNIA  EDUKACJI  NARODOWEJ
czytaj więcej
SPRZĄTANIE ŚWIATA
          Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  co  roku  bierze  udział  w  akcji  SPRZĄTANIE  ŚWIATA  zainicjowanej  i  organizowanej  m.in.
czytaj więcej
NARODOWE CZYTANIE 2021
          W Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  akcja  promująca  czytelnictwo  „Narodowe  Czytanie”  odbyła  się  23  września 2021r
czytaj więcej
WITAMY PO WAKACJACH
          W  Liceum  Ogólnokształcącym   dla  Dorosłych   rok szkolny  rozpoczął  się  2  września  2021  o  godzinie  16.00.  Słuchacze 
czytaj więcej
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
          Egzaminy, sprawdziany, zaliczenia, ale  również  nagrody, stypendia i wyróżnienia.
czytaj więcej
Matura i po maturze
Większość  słuchaczy  naszego  Liceum  jest  już  po  maturze.
czytaj więcej
Matura - już niedługo, coraz bliże...
4 maja  słuchacze, którzy zadeklarowali   przystąpienie  do  matury, zasiądą  w  ławkach, żeby  zdawać  egzamin  dojrzałości.
czytaj więcej
OSTATNIA SESJA
          W dniach  8 kwietnia – 21 kwietnia  2021r.  klasy  3ALD i  3BLD  przystąpiły  po  raz  ostatni  do  egzaminów  semestralnych.  Końcowe 
czytaj więcej
Akademia WSB ZŁOTY INDEKS
   Złoty Indeks na bezpłatne studia stacjonarne I-go stopnia w Akademii  WSB.  
czytaj więcej
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych...
BEZPŁATNE  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sosnowcu. Prezentacja informacyjna  
czytaj więcej