harmonogram

Strona główna >> Node >> harmonogram

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - CKU

 

SEMESTR I
od 01 września 2021 do  28 stycznia 2022r
 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  2 września 2021 - CKU
 2. Informacja dla słuchaczy o terminach   egzaminów  semestralnych do 23 września 2021
 3. Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów     dopuszczenia do egzaminów semestralnych do 21 grudnia 2021
 4. Przerwa świąteczna 23.12.2021 – 31.12.2021 
 5. Ferie zimowe 14.02.2021 – 27.02.2021
 6. Sesja egzaminacyjna po pierwszym    semestrze
 2021/2022
od 10.01.2022  do  21.01.2022
 7. Posiedzenie klasyfikacyjne RP 26.01.2022r.  
 8. Sesja  egzaminów  poprawkowych 01.02.2022 – 11.02.2022
 9. Posiedzenie plenarne RP 02.03.2022r.  
10. Konferencje Rady Pedagogicznej:
 wrzesień
 październik
 listopad
 grudzień
 styczeń

 

 15.09. 2021r., 29.09.2021r.
 27.10.2021r.
 24.11.2020r.
 20.12.2021r.
 27.01.2021r.

 

11. Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.
Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani
przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu
Ważne terminy
 1. Przygotowanie dokumentacji opiekuna klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):
 wszystkie klasy
10.09. 2021r
 2. Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych) 17.09. 2021r
 3. Termin składania deklaracji dotyczących
egzaminu maturalnego                                                                 Zgodnie z terminem OKE
SEMESTR  II
od  31 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.  kl.1-2-3BLD
od 31 stycznia 2022r. do 29 kwietnia 2022r.  kl.3ALD
 1. Informacja dla słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych do 28 lutego 2022
 2. Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów dopuszczenia  do egzaminów semestralnych Klasy 3 ALD  do 15 marca 2022
Klasy 1,2,3BLD,   -  do 21  maja 2022
 3. Sesja egzaminacyjna po drugim semestrze 2021/2022 Klasa maturalna        7.04.2022 – 21.04.2022
Klasy 1,2,3BLD,  6.06.2022 -20.06.2022 
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022  - 19.04.2022
 5.  Posiedzenia klasyfikacyjne RP:
Klasy programowo najwyższe.
Pozostałe klasy

 

27.04.2022r

22.06.2022r
 

 6. Posiedzenia plenarne RP 31 sierpnia 2022
 7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

 

                    marzec

                     marzec

                     czerwiec

  

 

 

 

 

 2.03.2022r.

 23.03.2022r.(dostosowania)

 30.06.2022r.

 

 

 

 8. Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych. przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu 
Ważne terminy
 1. Promocja CKZiU „Dni otwarte”  styczeń – czerwiec  2022r 
 2. Komisja Rekrutacyjna  sierpień 2022r.-CKU
 3. Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe od 25 do 31 sierpnia 2022r
23.08.2022 matura poprawkowa
 4. Wykonywanie zadań związanych
z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.
Od 27.06.2022r. – 30.06.2022r. oraz
od 23.08.2022r. – 31.08.2022r.