harmonogram

Strona główna >> Node >> harmonogram

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 - CKU

 

SEMESTR I
od 01 września 2022 do  05 lutego 2023r
 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022 
 2. Informacja dla słuchaczy o terminach   egzaminów  semestralnych do 29 września 2022
 3. Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów     dopuszczenia do egzaminów semestralnych do 01 grudnia 2022
 4. Przerwa świąteczna 23.12.2022 – 31.12.2022 
 5. Ferie zimowe 16.01.2023– 29.01.2023
 6. Sesja egzaminacyjna po pierwszym    semestrze
 2022/2023
od 02.01.2023  do  13.01.2023
 7. Posiedzenie klasyfikacyjne RP 01.02 2023r.  
 8. Sesja  egzaminów  poprawkowych 02.02.2023 – 10.02.2023
 9. Posiedzenie plenarne RP 22.02.2023r.  
10. Konferencje Rady Pedagogicznej:
 wrzesień
 październik
 listopad
 grudzień
 styczeń

 

 14.09. 2022r., 28.09.2022r.
 2610.2022r.
 23.11.2022r.
 27.01.2023r.
 01.02.2023r.

 

11. Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.
Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani
przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu
Ważne terminy
 1. Przygotowanie dokumentacji opiekuna klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):
 wszystkie klasy
09.09. 2022r
 2. Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych) 16.09. 2022r
 3. Termin składania deklaracji dotyczących
egzaminu maturalnego                                                                 Zgodnie z terminem OKE
SEMESTR  II
od  6 lutegor. do 23 czerwca 2023r.  kl.1-2-3
od 6 lutego 2023r. do 28 kwietnia 2023r..  kl.4
 1. Informacja dla słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych do 28 lutego 2023
 2. Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów dopuszczenia  do egzaminów semestralnych Klasy 4 do 16 marca 2023
Klasy 1,2,3   -  do 09 maja 2023
 3. Sesja egzaminacyjna po drugim semestrze 2022/2023 Klasa maturalna        03.04.2023 – 20.04.2023
Klasy 1,2,3  01.06.2023 -16.06.2023 
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 - 11.04.2023
 5.  Posiedzenia klasyfikacyjne RP:
Klasy programowo najwyższe.
Pozostałe klasy

 

26.04.2023r

21.06.2023r
 

 6. Posiedzenia plenarne RP 31 sierpnia 2023
 7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

 

                    marzec

                     marzec

                     czerwiec

  

 

 

 

 

 29.03.2023r.

 27.04.2023r.

 28.06.2023r.

 

 

 

 8. Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych. przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu 
Ważne terminy
 1. Promocja CKZiU „Dni otwarte”  styczeń – czerwiec  2023r 
 2. Komisja Rekrutacyjna   czerwiec/lipiec, sierpień 2023r.-CKU
 3. Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe od 25 do 31 sierpnia 2023r
22.08.2023 matura poprawkowa
 4. Wykonywanie zadań związanych
z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.
Od 26.06.2023r. – 30.06.2023r. oraz
od 25.08.2023r. – 31.08.2023r.