harmonogram

Strona główna >> Node >> harmonogram

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - CKU

 

SEMESTR I
od 01 września 2020 do  27 stycznia 2021r
 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  1 września 2020
 2. Informacja dla słuchaczy o terminach   egzaminów  semestralnych do 20 września 2020
 3. Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów     dopuszczenia do egzaminów semestralnych do 21 grudnia 2020
 4. Przerwa świąteczna 23.12.2020 – 31.12.2020 
 5. Ferie zimowe 01.02.2021 – 14.02.2021
 6. Sesja egzaminacyjna po pierwszym    semestrze
 2020/2021
od 11.01.2021  do  22.01.2021
 7. Posiedzenie klasyfikacyjne RP 27.01.2021r.  
 8. Sesja  egzaminów  poprawkowych 15.02.2021 – 24.02.2021
 9. Posiedzenie plenarne RP 03.03.2021r.  
10. Konferencje Rady Pedagogicznej:
 wrzesień
 październik
 listopad
 styczeń

 

14.09. 2020r.   25.09.2020r.   

 24.10.2020r. (dostosowania)
 28.11.2020r.
 27.01.2021r.

11. Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.
Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani
przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu
Ważne terminy
 1. Przygotowanie dokumentacji opiekuna klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):
 wszystkie klasy
11.09. 2020r
 2. Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych) 18.09. 2020r
 3. Termin składania deklaracji dotyczących
egzaminu maturalnegoZgodnie z terminem OKE
SEMESTR  II
od 15 lutego 2021r. do 25 czerwca 2021r.  kl.1-2
od 15 lutego 2021r. do 30 kwietnia 2021r.  kl.3
 1. Informacja dla słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych do 23 lutego 2021
 2. Poinformowanie  słuchaczy o spełnieniu kryteriów dopuszczenia  do egzaminów semestralnych Klasy 3 Liceum  do 15 marca 2021
Klasy 1,2  -  do 14  maja 2021
 3. Sesja egzaminacyjna po drugim semestrze 2020/2021  Klasy maturalne     08.04.2021 – 21.04.2021
Klasy 1,2                7.06.2021  - 18.06.2021
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021  - 06.04.2021
 5.  Posiedzenia klasyfikacyjne RP:
Klasy programowo najwyższe.
Pozostałe klasy

 

 

21.04.2021r
23.06.2021r
30.06.2021r.

 

 6. Posiedzenia plenarne RP 31 sierpnia 2021 
 7.

Konferencje Rady Pedagogicznej:

 

                       luty

                     marzec

                    kwiecień,
 

 

 

 24.02.2021r. 

 

 17.03.2021r.(dostosowania)
 

21.04.2021r.
 

 8. Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych. przed konferencjami plenarnymi RP, raz w miesiącu 
Ważne terminy
 1. Promocja CKZiU „Dni otwarte”  styczeń – czerwiec  2021r 
 2. Komisja Rekrutacyjna  od 24 do 27 sierpnia 2021r
 3. Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe od 24 do 27 sierpnia 2021r
 4. Wykonywanie zadań związanych
z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.
Od 28.06.2021r. – 02.07.2021r. oraz
od 23.08.2021r. – 31.08.2021r.

 

 

                            Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

                                                    CKU                         04.05.2021r.              

                                                                                      06.05.2021r.