Podręczniki

Strona główna >> Node >> Podręczniki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA DOROSŁYCH  KLASA  1ALD

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

autorzy

                Wydawnictwo

Numer dopuszczenia przez  MEN

1.

Język polski

 

Ponad słowami.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.
 Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Część 1

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Ponad słowami.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Część 2

Małgorzata Chmiel,  Anna Równy

Nowa Era

Sp. z o.o.

425/1/2012/2015

 

 

 

425/2/2012/2015

2.

Język angielski

 

 

Oxford Solution Elementary.

Tim Falla, Paul A. Davies

Oxford Uniwersity
 Press Polska Sp. z o.o.

733/1/2015

3.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 1.

Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

Wydawnictwo „Podkowa”

Sp. j

 

 

549/1/2012/2015

 

4.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX.

 Podręcznik do historii dla szkół  ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

Sp. z o.o.

525/2012

5.

Wiedza o

 

społeczeństwie

W centrum uwagi.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

505/2012/2015

6.

Geografia

Tylko geografia.

Podręcznik. Zakres podstawowy.

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o.o.

363/2011

7.

Biologia

Biologia na czasie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń,  S. Czachorowski

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

450/2012/2015

8.

Chemia

To jest chemia.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Romuald Hass, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

438/2012/2015

9.

Fizyka

Odkryć fizykę.
 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

447/2012/2015

10.

Informatyka

 

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych.
 Zakres podstawowy.

Grażyna Koba

 

Migra. Sp. z o.o.

536e/2015

11.

Podstawy

przedsiębiorczości

 

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

 

Nowa Era

Sp. z o.o..

467/2012/2015

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   DLA DOROSŁYCH  KLASA  2ALD

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia przez  MEN

 

1.

Język polski

 

Ponad słowami.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część 1

Małgorzata Chmiel,  Anna Równy

Ponad słowami.
 Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część 2

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt

Nowa Era

Sp. z o.o.

425/3/2013/2015

 

 

 

425/4/2013/2015

 

2.

Język angielski

Oxford Matura Trainer.

Repetytorium z języka angielskiego . Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska i inni

Pearson Central Europe
 Sp. z o. o.

688/1/2014

 

2.

Język rosyjski

Nowyj Dialog .

Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Część 2

Mirosław Zybert

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

684/2/2014/2015

 

3.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 1. Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 2  Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 

       Wydawnictwo „Podkowa"        Sp.j

 

549/1/2012/2015

 

 

 

 

549/2/2013/2016

 

 
 

4.

Biologia

rozszerzenie

Biologia na czasie 1.
 Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 2.
 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

 

                 Nowa Era                   Sp. z o.o.

564/1/2012/2015

 

 

 

 

564/2/2013/2016

 

5.

Geografia

rozszerzenie

Geografia dla maturzysty.
Część 1. Geografia fizyczna świata.

Piotr Czubla, Elżbieta Papińska

Geografia dla maturzysty.
Zakres rozszerzony. Część 2

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurlat

 

Wydawnictwo Szkolne PWN
Sp. z o.o.

610/1/2012

 

 

610/2/2013

 

 

6.

 

 

Wiedza o

społeczeństwie

rozszerzenie

W centrum uwagi.

 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era
Sp. z o. o

630/1/2012/2015

 

 

 

7.

 

 

Historia i społeczeństwo

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum.
Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

659/1/2013

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   DLA DOROSŁYCH   KLASA  2BLD

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

autorzy

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia przez  MEN

 

1.

Język polski

 

Ponad słowami.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część 1

Małgorzata Chmiel,  Anna Równy

Ponad słowami.
 Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Część 2

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt

                Nowa Era

                 Sp. z o.o.

425/3/2013/2015

 

 

 

425/4/2013/2015

 

2.

Język angielski

 

Oxford Matura Trainer.

Repetytorium z języka angielskiego . Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska i inni

 Pearson Central Europe
 Sp. z o. o.

688/1/2014

 

3.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 1. Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

Matematyka w otaczającym nas świecie.
 Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 2.  Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, H. Nahorska

      Wydawnictwo „ Podkowa”

              Sp. j

 

 

549/1/2012/2015

 

 

 

 

549/2/2013/2016

 

 
 

4.

Biologia

rozszerzenie

Biologia na czasie 1.
 Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 2.
 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 Zakres rozszerzony.

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

 

Nowa Era

                  Sp. z o.o.

 

564/1/2012/2015

 

 

 

 

564/2/2013/2016

 

 

 

 

 

5.

Geografia

rozszerzenie

Geografia dla maturzysty.
Część 1. Geografia fizyczna świata.

Piotr Czubla, Elżbieta Papińska

Geografia dla maturzysty.
Zakres rozszerzony. Część 2

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurlat

   Wydawnictwo Szkolne PWN
  Sp. z o.o.

610/1/2012

 

 

610/2/2013

 

 

6.

 

Wiedza

o

społeczeństwie

rozszerzenie

W centrum uwagi.

 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

               Nowa Era
              Sp. z o. o

630/1/2012/2015

 

 

 

7.

Historia i społeczeństwo

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla  liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Tomasz Maćkowski

 

             Nowa Era

            Sp. z o.o.

 

659/1/2013

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    DLA DOROSŁYCH  KLASA  3ALD

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika,

autorzy

          Wydawnictwo

Numer dopuszczenia przez  MEN

 

1.

Język polski

 

Ponad słowami.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński

            Nowa Era
           Sp. z o.o.

425/5/2014

 

2.

Język angielski

 

Oxford Matura Trainer.

Repetytorium z języka angielskiego . Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska i inni

     Pearson Central Europe       Sp. z o. o.

688/1/2014

 

3.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 2. Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 3 Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Wydawnictwo „ Podkowa”

                  Sp.j

 

 

549/2/2013/2016

 

 

 

 

549/3/2014/2017

 

 

 
 

4.

Biologia

rozszerzenie

Biologia na czasie 3.
 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

                 Nowa Era

                Sp. z o.o.

564/3/2013

 

5.

Geografia

rozszerzenie

Geografia dla maturzysty.
Zakres rozszerzony. Część 3

Geografia Polski.

Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik

 Wydawnictwo Szkolne  PWN
      Sp. z o.o.

610/3/2014

 

 

6.

Wiedza o społeczeństwie

rozszerzenie

W centrum uwagi.
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki

               Nowa Era
              Sp. z o. o.

630/2/2014

 

 

 

7.

Historia i społeczeństwo

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla  liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Tomasz Maćkowski

               Nowa Era

              Sp. z o.o.

 

659/1/2013

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA DOROSŁYCH    KLASA  3BLD

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika,

autorzy

          Wydawnictwo

Numer dopuszczenia przez  MEN

1.

Język polski

 

Ponad słowami.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński

             Nowa Era
            Sp. z o.o.

425/5/2014

2.

 

Język angielski

 

 

Oxford Matura Trainer.

Repetytorium z języka angielskiego . Poziom podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska i inni

    Pearson Central Europe
  Sp. z o. o.

688/1/2014

3.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 2. Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Matematyka w otaczającym nas świecie.
Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 3 Licea ogólnokształcące, technika.

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Wydawnictwo „ Podkowa”

                Sp.j

 

549/2/2013/2016

 

 

 

 

 

549/3/2014/2017

 

4.

Biologia

rozszerzenie

Biologia na czasie 3.
 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

              Nowa Era

             Sp. z o.o.

 

564/3/2013

 

 

5.

Geografia

rozszerzenie

Geografia dla maturzysty.
Zakres rozszerzony. Część 3

Geografia Polski.

Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik

Wydawnictwo Szkolne  PWN
Sp. z o.o.

610/3/2014

 

6.

 

 

Wiedza

o

społeczeństwie

rozszerzenie

 

W centrum uwagi.
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki

             Nowa Era
            Sp. z o.o.

630/2/2014

 

 

7.

Historia i społeczeństwo

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla  liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Tomasz Maćkowski

              Nowa Era

             Sp. z o.o.

 

659/1/2013