Historia szkoły

Strona główna >> Node >> Historia szkoły

       

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


Historia szkoły


 

        Kształcenie dorosłych w naszej szkole ma już pięćdziesięciotrzyletnią tradycje. Jej korzenie sięgają roku 1951, kiedy to powołano do życia Zaoczne  Technikum Mechaniczno-Elektryczne i budowlane. Jego dyrektorem mianowano mgr inż. Jerzego Grochowicza .W 1969 roku ze względu na wyburzenie starych budynków i budowę nowej szkoły, Technikum zaoczne przeniesione zostaje na ulicę Świerczewskiego w Sosnowcu, i połączone z istniejącym tam Technikum Hutniczo-Mechanicznym wydziałem wieczorowym.
W roku następnym szkoła zmieniła nazwę na Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących, a jej dyrektorem zostaje Jerzy Grzywna. W 1971 roku Technikum przeniesiono do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Sosnowcu. W tym, samym roku powstaje w Mierzęcicach Filia Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Pracujących wydział wieczorowy.

W roku szkolnym 1973/1974 Technikum Mechaniczno - Elektryczne (wydział wieczorowy i zaoczny) przeniesiono do budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Kilińskiego w Sosnowcu. W tym samym czasie przeniesiono tu także Technikum Mechaniczne dla Pracujących Fabryki Kotłów Przemysłowych „FAKOP” wydział wieczorowy. W roku szkolnym 1974/75 obydwie szkoły dla pracujących włączono do Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Sosnowcu, gdzie funkcje dyrektora pełnił mgr Andrzej Badanko.

W tym zespoleniu szkoła nasza funkcjonowała przez trzy lata, powiększając się w międzyczasie (rok szkolny1975/76) o Średnie Studium Zawodowe.

Przełom nastąpił w roku 1977, w którym powstaje Centrum Kształcenia Ustawicznego - placówka łącząca w swej strukturze wiele szkół. W jej skład wchodzą; Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących (wydział wieczorowy i zaoczny), Średnie Studium Zawodowe, Technikum Mechaniczne „FAKOP”, Filia Technikum Mechaniczno - Elektrycznego w Mierzęcicach (wygasa w roku szkolnym 1981-1982).

Funkcję dyrektora CKU pełni mgr Tadeusz Kroczek, łącząc ją z funkcja dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Tak więc samodzielność CKU nie jest pełna: obok osoby dyrektora obie szkoły łączy także wspólny budżet, siedziba, użytkowanie wyposażenia klas. Mimo to CKU od tego momentu jest odrębna placówka wychowawczo-oświatową. Poszerza się także jego struktura. Chociaż w roku szkolnym 1981/82 wygasa filia w Mierzęcicach, w następnym roku przyłączone zostaje Technikum Hutnicze dla Pracujących Huty im. Buczka i Cedlera- wydział wieczorowy oraz Średnie Studium Zawodowe przy Hucie im. Buczka i Cedlera.

W roku 1985 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach włączono Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Sosnowcu do CKU w Sosnowcu.

W roku 2000 decyzją Rady Miejskiej w Sosnowcu CKU zostaje przeniesione do siedziby budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ulicy Kisielewskiego 4b.

W roku 2009 decyzją Rady Miejskiej w Sosnowcu CKU zostaje przeniesione do własnego, samodzielnego budynku zlokalizowanego w dzielnicy Zagórze przy ulicy Szymanowskiego 2.

W roku  2013 decyzją Rady Miejskiej w Sosnowcu CKU weszło w skład nowo powstałej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kilińskiego 25. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się lokalizacja,  CKU  zostaje przeniesione do budynku przy ulicy Kilińskiego 25.

Funkcje dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego spełniali kolejno poszczególni pedagodzy:

1973-1978 – mgr Andrzej Badanko; zastępca: mgr Jan Richter – do 1984 roku

1978-1991 - mgr Tadeusz Kroczek; zastępca: mgr Krystyna Żelichowska (1984-1991)

1991-2002 – mgr Krystyna Żelichowska; zastępca: mgr Barbara Szerszeń-Kłys

2002-2007 - mgr Barbara Szerszeń-Kłys; zastępca: mgr Danuta Stachowiak

2007 - mgr Agata Andruszkiewicz;   zastępca: mgr Barbara Szerszeń-Kłys

2008 -mgr Agata Andruszkiewicz;    zastępca: mgr inż. Barbara Kowalik, mgr Andrzej Cebulak

2011-2013 mgr Agata Andruszkiewicz;   zastępca: mgr inż. Iwona Sosulska( 2011-2012), mgr Marzena Pasek

2013 – mgr inż. Jacek Górski;

           wicedyrektor: mgr inż. Iwona Sosulska; kierownik szkolenia praktycznego: mgr Marzena Pasek 

2014 - mgr inż. Jacek Górski

            wicedyrektor: mgr inż. Iwona Sosulska; kierownik szkolenia praktycznego: mgr Michał Wilk

2015 -  mgr inż. Jacek Górski

            wicedyrektor: mgr Ewa Bartosińka ;   kierownik kształcenia ustawicznego: mgr inż. Iwona Sosulska