Dla rodziców

Strona główna >> Dla rodziców
 • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Tabela 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych...
 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 Sesja egzaminacyjna od 13.04.2023r. do 24.04.2023r.                                ...
 • Dorośli też obchodzą… WALENTYNKI !!!! W CKU w Sosnowcu klasa 4BLD Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych obchodziła   WALENTYNKI.Obowiązywał kolor czerwony, koniecznie uśmiech i  dobry humor.  Słuchacze przygotowali  dla wszystkich  serduszka, zarówno jako...
 • PODZIĘKOWANIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO I DYREKCJI PODZIĘKOWANIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO I DYREKCJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W CKZiU           Słuchacze LO dla Dorosłych dziękują Wszystkim Nauczycielom za przebyty I semestr z...
 • Apel w Liceum Ogólnokształcącym Dnia 07 lutego 2023 odbył się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w CKU w Sosnowcu apel  podsumowujący miniony semestr.                   ...
 • Cztery piki skurczybyki… Tymi słowami  zaczyna się dramat S. Mrożka pt.” Tango”  i tak samo rozpoczęła się lekcja języka polskiego w klasie  4BLD Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sosnowcu w CKU.        ...
 • Sesja egzaminów semestralnych 2  stycznia 2023r. wraz  z  nadejściem  Nowego  Roku,  w  Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  rozpoczęła  się  sesja  egzaminów  semestralnych. Słuchacze  przystąpili do...
 • Kiedy św. Mikołaj przychodzi, wszyscy są roześmiani i młodzi….     Kiedy św. Mikołaj przychodzi, wszyscy są roześmiani i  młodzi…Dzień 6 grudnia jest każdego roku  świętem,  w którym pamiętamy o mikołajkowej tradycji. W tym dniu odbyły się w naszej szkole, w Liceum...
 • ŚWIĄTECZNY APEL W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH  We  wtorek  20  grudnia 2022r.  słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego  dla Dorosłych  wraz  z  gronem  pedagogicznym  spotkali  się  na  apelu  z  okazji...
 • PRÓBNA MATURA W CKU   Słuchacze klasy maturalnej CKU przystąpili 28 listopada do próbnego egzaminu dojrzałości. Przeprowadzony test diagnostyczny ma pomóc w określeniu poziomu przygotowania słuchaczy klasy ostatniej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do...
 • WIZYTA RCKU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH  W  dniu  17  listopada  2022r  przedstawiciele  Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego  odwiedzili  nasze  Liceum, żeby  opowiedzieć   o  możliwościach  kontynuacji...
 • 104 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W dniu 15 listopada spotkaliśmy się wszyscy na uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy ten uroczysty apel odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie słuchacze CKU przedstawili swoim...
 • Narodowe Czytanie 2022 - podziękowania  We wrześniu bieżącego roku Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych wzięło  udział w akcji  Narodowego  Czytania 2022.       Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda wraz...
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W CKU W czwartek tj. 13 października spotkaliśmy się wszyscy - dyrekcja, nauczyciele i słuchacze CKU- na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Tradycyjnie słuchacze, przedstawiciele samorządu  złożyli życzenia dyrekcji, nauczycielom i...
 • PRÓBNA EWAKUACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH W  dniu  13.10.2022r. o godzinie 16.15 w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla Dorosłych  przeprowadzona  została  próbna  ewakuacja  słuchaczy, nauczycieli  i  pracowników szkoły.  ...
 • Akcja „Sprzątania Świata” w CKU W dniach 16-18 września obchodziliśmy 29 finał Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało:  „Wszystkie śmieci są nasze”.Zgodnie z nim słuchacze naszego liceum zachęcali do czynnego udziału w...
 • Ballady i romanse Adama Mickiewicza lekturą XI odsłony Narodowego Czytania.  Dnia 13 września 2022r. nauczyciele i słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego      w Sosnowcu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.     Z okazji 200-lecia wydania...
 • Rada Słuchaczy                                    RADA SŁUCHACZY CKU PRZEWODNICZĄCY:           Stanisława  Ptak  -  kl.4BLD...
 • harmonogram SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 - CKU SEMESTR Iod 01 września 2022 do  05 lutego 2023r 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231 września 2022  2.Informacja dla słuchaczy o terminach   egzaminów...
 • Kadra DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCUmgr inż. Jacek Górski Grono pedagogiczne CKU na rok szkolny 2022/2023       L.P. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOTY1Ewa Bartosińskawicedyrektorpodstawy...
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023     Dnia 1 września 2022r. spotkaliśmy się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.Na  uroczystości  obecni byli   Pani Dyrektor Ewa Bartosińska, Pani...
 • REKRUTACJA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW W Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  rekrutacja  trwa  nadal. Osoby  dorosłe  zainteresowane  podjęciem  nauki  mogą  składać  dokumenty  -  wniosek  o przyjęcie do szkoły (...
 • Podsumowanie II semestru roku szkolnego 2021/2022 Słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  przystąpili  do egzaminów  semestralnych  po  drugim  semestrze  2021/2022. Sesja  trwała  od 2  do  14  czerwca....
 • Rekrutacja 2022/2023       W  dniu  16  maja  w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  rozpoczyna  się  rekrutacja  na  rok  szkolny  2022/2023.     ...
 • MATURA W CKU MATURA  W  CKU          W  dniu  4  maja  2022  słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych  przystąpili  do  zdawania  ...
 • POZEGNANIE KLASY MATURALNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH Pożegnanie klasy  maturalnej  w Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych?  Ile listów, ile rozstań…           ...
 • Życzenia świąteczne.          Szanowna Dyrekcjo,   Drodzy nasi nauczyciele,      Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy samorząd CKU składa Państwu             ...
 • Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy ostatniej klasy Rozpoczęła się w naszej szkole sesja egzaminacyjna dla słuchaczy ostatniej klasy, dla naszych maturzystów.  To czas trudny, pełen emocji, ale też niezmiernie ważny dla was. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Wierzcie w swoje siły i nie...
 • MATURA PRÓBNA W CKU           Próbny  egzamin  maturalny  w  Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  rozpoczął  się  w  czwartek  10  marca  2022  o  godzinie  16.00. W...
 • SESJA EGZAMINACYJNA W CKU   Po  przerwie  świątecznej  w  styczniu  rozpoczęła  się  sesja  egzaminów  semestralnych. Jak  co roku  słuchacze  zdawali  egzaminy  pisemne  i  ustne  z...
 • Czas na Święta...                                       „Bóg się rodzi, moc truchleje             ...
 • ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W dnu 15 listopada spotkaliśmy się wszyscy na uroczystości z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości. Zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy ten uroczysty apel odśpiewaniem hymnu narodowego. Później słuchacze CKU przedstawili...
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH           W poniedziałek tj. 18 października spotkaliśmy się wszyscy - dyrekcja, nauczyciele i słuchacze CKU- na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Tradycyjnie słuchacze i przedstawiciele samorządu ...
 • „tota vita schola est” Jan Amos Komeński Z  OKAZJI  DNIA  EDUKACJI  NARODOWEJSKŁADAMY  NAJSERDECZNIEJSZE  ŻYCZENIA:DUŻO  ZDROWIA,  UŚMIECHU  NA  CO DZIEŃ,SATYSFAKCJI  Z  OSIĄGANYCH  SUKCESÓW,WYTRWAŁOŚCI  I  WIELE...
 • SPRZĄTANIE ŚWIATA           Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  co  roku  bierze  udział  w  akcji  SPRZĄTANIE  ŚWIATA  zainicjowanej  i  organizowanej  m.in....
 • NARODOWE CZYTANIE 2021           W Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych  akcja  promująca  czytelnictwo  „Narodowe  Czytanie”  odbyła  się  23  września 2021r. Tak  jak ...
 • WITAMY PO WAKACJACH           W  Liceum  Ogólnokształcącym   dla  Dorosłych   rok szkolny  rozpoczął  się  2  września  2021  o  godzinie  16.00.  Słuchacze ...
 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021           Egzaminy, sprawdziany, zaliczenia, ale  również  nagrody, stypendia i wyróżnienia.Tak  zakończył  się  rok  szkolny  2020/2021  w  Liceum  Ogólnokształcącym dla...
 • Matura i po maturze Większość  słuchaczy  naszego  Liceum  jest  już  po  maturze. Przystąpili  do  egzaminów  4,5,6,  maja  z  języka  polskiego, matematyki, języka  angielskiego  w ...
 • Matura - już niedługo, coraz bliżej – już za chwilę! 4 maja  słuchacze, którzy zadeklarowali   przystąpienie  do  matury, zasiądą  w  ławkach, żeby  zdawać  egzamin  dojrzałości. Pomimo  epidemii,  egzaminy  maturalne  odbędą ...
 • OSTATNIA SESJA           W dniach  8 kwietnia – 21 kwietnia  2021r.  klasy  3ALD i  3BLD  przystąpiły  po  raz  ostatni  do  egzaminów  semestralnych.  Końcowe ...
 • Akademia WSB ZŁOTY INDEKS    Złoty Indeks na bezpłatne studia stacjonarne I-go stopnia w Akademii  WSB. Link do prezentacji https://we.tl/t-KHPhdKfvVT
 • PRÓBNA MATURA W CKU 2020/2021 PRÓBNA  MATURA  W  CKU  2020/2021           W  dniach  4, 8,9  marca  2021  w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  odbyła...
 • SESJA EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH          W  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  trwa  sesja  egzaminów  semestralnych. Słuchacze  zdają  egzaminy  pisemne  z  języka  polskiego,...
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy  wszystkim pięknych chwil w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, dystansu do świata w tym szczególnym czasie i worka wspomnień, które pozostaną z Państwem na kolejne lata. Wiary,...
 • SPRZĄTANIE ŚWIATA SPRZĄTANIE  ŚWIATA  W  LICEUM DLA DOROSŁYCH          Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym...
 • NARODOWE CZYTANIE 2020 NARODOWE  CZYTANIE  2020             Po raz kolejny słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu wzięli udział w  Narodowym Czytaniu - polskiej akcji społecznej...
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21 W CKU ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO          1  września  o  godzinie  16.00  rozpoczęliśmy  rok  szkolny  2020/2021 w Liceum  Ogólnokształcącym dla...
 • REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021 REKRUTACJA  WOLNE MIEJSCA             ZAPRASZAMY  WSZYSTKIE  ZAINTERESOWANE  OSOBY  DO  PODJĘCIA  NAUKI  W NASZYM LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM...
 • KWESTIONARIUSZ   Sosnowiec,......................................                                ...
 • Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę Spotkanie z pracownikiem Europejskich Służb Zatrudnienia EURES           Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje w ogrodnictwie, hotelarstwie, gastronomi, szczególnie w trakcie sezonu turystycznego. Słuchacze uczestniczyli w wykładzie pani Anny Stokłosy- pracownika...
 • WARSZTATY ZE STUDENTAMI WYDZIAŁU FARMACJI AKADEMII MEDYCZNEJ Świat boryka się z kataklizmami, zmianami klimatycznymi i związanymi z tym migracjami ludzi. Podobnie dzieje się z chorobami zakaźnymi – dla nich także nie istnieją granice. Sprzyjają im choroby cywilizacyjne, starzenie się...
 • DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W dniu 27 lutego odbył się w CKU, w Sosnowcu  apel z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, corocznego święta obchodzonego 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO.          ...
 • WŚRÓD NOCNEJ CISZY…… Wśród  słuchaczy  Liceum  Ogólnokształcącego  dla Dorosłych oraz  grona  pedagogicznego  przenieśliśmy się  na  chwilę  w  atmosferę  Świąt  Bożego  Narodzenia . Słuchacze ...
 • KONKURS MIKOŁAJKOWY W CKU           9 grudnia  w Liceum  Ogólnokształcącym  dla Dorosłych odbyła się  V edycja Konkursu  Mikołajkowego.          Przedstawiciele wszystkich klas...
 • PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ           Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sosnowcu  otrzymało od Pary Prezydenckiej  egzemplarz  Nowel Polskich czytanych podczas ogólnopolskiej akcji   Narodowe  Czytanie ...
 • PRÓBNA MATURA W CKU           W  dniach  19, 21 i  26  listopada  słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych mieli okazję  zmierzyć  się  z arkuszami  próbnej matury z  ...
 • ,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza Dnia  21 listopada  słuchacze CKU byli przekonywani, że ,,Słowacki wielkim .poetą był” na  spektaklu  . Sztuka oparta na fragmentach awangardowej  powieść Gombrowicza była nowoczesna i bardzo ekspresyjna. Aktorzy...
 • „ Jeszcze Polska nie zginęła „ Hymnem  narodowym  rozpoczęliśmy  w  naszym  Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych uroczysty  apel  z  okazji  101  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości....
 • Spotkanie z przedstawicielami RCKU 18 listopada  klasy drugie i trzecie  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  miały  okazję  spotkać  się  z  przedstawicielkami  Regionalnego  Centrum Kształcenia ...
 • ALARM PRZECIWPOŻAROWY           W czwartek  7 listopada  ćwiczyliśmy  w  naszym  Liceum  umiejętność  sprawnej  ewakuacji  -  opuszczenia  budynku  szkoły  w  przypadku ...
 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI BANKU PKO BP Dlaczego warto mieć konto w banku?  Czy nasze pieniądze są w banku bezpieczne?  Jakie są zadania banku centralnego?  Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?  Konto dla młodych- co to takiego?- Odpowiedzi między innymi na te...
 • DZIEŃ NAUCZYCIELA W CKU 15 października  w Liceum Ogólnokształcącym  dla Dorosłych  świętowaliśmy  Dzień  Edukacji Narodowe., Ze  strony  słuchaczy  usłyszeliśmy  krótką  historię  Dnia Edukacji Narodowej  oraz...
 • STACJA SPORTOWA SOSNOWIEC GŁÓWNY Głosowania czas start!             1 października słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zagłosowali na projekt oznaczony symbolem 0/9 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nazwa projektu...
 • Akcja Sprzątania Świata   Celem naszej akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej słuchaczy oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności poszanowania zasobów naturalnych...
 • HONOROWE KRWIODAWSTWO 20  września  2019r.  słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych  po  raz kolejny wzięli  udział  w  akcji  honorowego  oddawania  krwi. Zgłosili  się  do ...
 • NARODOWE CZYTANIE 2019 8 edycja  akcji  propagującej  czytelnictwo.Z  tej  okazji  w  Liceum  Ogólnokształcącym dla Dorosłych Narodowe Czytanie  odbyło  się  9 września  o  godzinie  17.50....
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020           2 września  słuchacze Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych  przybyli do szkoły, aby  uczestniczyć w  rozpoczęciu nowego etapu nauki. Wakacje się skończyły.Pani wicedyrektor CKZiU Ewa...
 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W CKU rok szkolny 2018/2019 zakończył się 18 czerwca 2019r. Zostały rozdane zaświadczenia, indeksy oraz nagroda  za najlepsze wyniki w nauce. Wszyscy życzyli sobie udanych wakacji.
 • Prezentacja nowości książkowych             13 grudnia 2018r. biblioteka Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaprezentowała wystawę nowości wydawniczych zakupionych do zbiorów biblioteki szkolnej. W świątecznej atmosferze  słuchacze mieli...
 • MIKOŁAJKOWY KONKURS WIEDZY W grudniu już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Mikołajkowy Konkurs Wiedzy Powszechnie Znanej. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy CKU reprezentowane przez 3 osobowe drużyny wyłonione podczas eliminacji. Najlepszą klasą okazała się...
 • WYCIECZKA DO „SZTYGARKI”    25 października  klasa  1  ALD  wzięła  udział  w  wycieczce do Muzeum Miejskiego  „SZTYGARKA” w  Dąbrowie  Górniczej  oraz  do  Kopalni  Ćwiczebnej...
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Corocznie obchodzony Dzień Edukacji Narodowej i tym razem przyniósł  moc serdeczności i słów podziękowania, które płynęły z ust zarówno słuchaczy Liceum dla Dorosłych, jak i kierownictwa placówki . Wspólnie wysłuchaliśmy montaż poetycki...
 • Kontakt Dyżur wicedyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegomgr Ewa BartosińskaWtorek - 16.00- 20.00Środa – 8.00- 9.30Czwartek – 15.00 – 17.30Piątek – 8.00 – 10.00Nasz adres:Centrum Kształcenia Zawodowego i...
 • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018 Każdego roku słuchacze CKU biora udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.    W tym roku  słuchacze wraz z opiekunami, uzbrojeni w worki i rękawiczki, zaangażowali się w uprzątnięcie okolic szkoły oraz przylegającego do niej osiedla na...
 • HONOROWE KRWIODAWSTWO               21.09.2018r. słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wzięli aktywnie udział w  szczytnej  akcji  Honorowego  Oddawania  Krwi. Zarówno  panie  i ...
 • WIZYTA W MUZIE We wtorek  18.09.2018r. słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wraz z nauczycielami  mieli okazję  uczestniczyć  w  spektaklu  przygotowanym  przez  uczniów – aktorów  tworzących ...
 • NARODOWE CZYTANIE      Rok  2018  -  w  tym  szczególnym  roku  słuchacze  Liceum  Ogólnokształcącego dla  Dorosłych  odczytali  fragmenty  Przedwiośnia  Stefana  Żeromskiego....
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 3 września  o godzinie  16.00 w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  Dorosłych  odbyło  się  uroczyste  rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego.       W obecności ...
 • ŻEGNAMY NAJSTARSZE KLASY 27 Kwietnia 2018r. w Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” w Sosnowcu odbyła się uroczysta akademia pożegnania najstarszych klas CKZiU.     Absolwenci LO dla Dorosłych wzięli również udział w zakończeniu i...
 • WOJEWÓDZKIE TARGI PRACY 2018r.       Centrum Kształcenia Ustawicznego było po raz 9 współorganizatorem Wojewódzkich Targów Pracy, które odbyły się w naszej szkole 24.05.2018r. pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca pana Arkadiusza Chęcińskiego. W tej cyklicznej...
 • JASEŁKA W CKU W ciemności do siebie idziemy, w ciemnościJa niemy i ty niemyI ręce wyciągamy............. I znowu się mijamyW ciemności tak bolącejZ ustami pełnymi mrozuZ gardłem ściśniętym powrozemTak wędrujemy latamiZanim się wreszcie spotkamyDotkniemy palców...
 • WALENTYNKI NA DZIEŃ KOBIET      8  marca  w  Międzynarodowy  Dzień  Kobiet  w  CKU  świętowaliśmy…... spóźnione  Walentynki. Oczywiście  wszystkie  panie  otrzymały  kwiaty,Z okazji ...
 • ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU        Na początku drugiego semestru słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych spotkali się z nauczycielami i panią kierownik Ireną Romanowską aby podsumować i przeanalizować pracę w pierwszym półroczu 2017/2018. ...
 • Wizyta u dzieciaków Wszystkie dzieci były zadowolone ze słodyczy, książek i gier edukacyjnych. Pomogliśmy odrobić im lekcje, wspólnie graliśmy i bawiliśmy się, a dzieci korzystały z chwili, by się przytulić i pytały kiedy zobaczymy się ponownie.
 • Mikołajkowy Konkurs Wiedzy. W grudniu już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Mikołajkowy Konkurs Wiedzy Powszechnie Znanej. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy CKU reprezentowane przez 3 osobowe drużyny wyłonione podczas eliminacji. Najlepszą klasą okazała się...
 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI    W DNIU 9 LISTOPADA W NASZEJ SZKOLE ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 99 ROCZNICY ODZYSKANIA  PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
 • UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ W dniach 2-30 listopada br. odbywa się pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę", dzięki któremu uczniowie i słuchacze szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju mogą zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i...
 • NOWOŚCI BIBLIOTEKI Październik to  Międzynarodowy  Miesiąc  Bibliotek  Szkolnych.Z tej  okazji  w Liceum  Ogólnokształcącym  dla Dorosłych odbyła się wystawa książek zakupionych do biblioteki szkolnej w ostatnich miesiącach tego...
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Corocznie obchodzony Dzień Edukacji Narodowej i tym razem przyniósł  moc serdeczności i słów podziękowania, które płynęły z ust zarówno słuchaczy Liceum dla Dorosłych, jak i kierownictwa placówki . Wspólnie przeżywanymi refleksjami, zawartymi w...
 • NARODOWE CZYTANIE W CKU W dniu 7 września 2017 roku obchodzilismy w naszej szkole Dzień Narodowego Czytania. Poniżej fotorelacja.
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery W ramach trwającego właśnie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery , którego hasłem w bieżącym roku jest: „JA NA RYNKU PRACY: MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE”  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu odbyły się w dniu 17...
 • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
 • Rozpoczecie roku szkolnego 2014/15   ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15         CKU  powitało wraz z inauguracją roku szkolnego 2014/2015 słuchaczy klas pierwszychoraz klas programowo wyższych.   O godz. 16.00 otwarły...