Rada Słuchaczy

                                   RADA SŁUCHACZY CKU

 

PRZEWODNICZĄCY:           

                                        Małgorzata Müller

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO:

                                        Grzegorz Cesarek

SKARBNIK:
                                                 
Urszula Robak

 

KOMISJA REWIZYJNA:
                                       Sylwia Jaźwiec

                                      Marta Sobczyk

                                      Bartosz Łuków