Harmonogram egzaminów semestralnych II sem.

              

                      HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCHII SEM. R. SZK. 2017/18

KLASA 1ALD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

05.06.2018

5 godz. lekcyjna

07.06.2018

1 godz. lekcyjna

mgr M. Czypionka

j. angielski

 

04.06.2018

4 godz. lekcyjna

11.06.2018

4 godz. lekcyjna

mgr R.Krawczyk

język rosyjski

 

04.06.2018

4 godz. lekcyjna

11.06.2018

4 godz. lekcyjna

mgr I.Romanowska

historia

 

----------------------------------

04.06.2018 - 2 godz.lekcyjna 05.06.2018 - 4 godz. lekcyjna

mgr E.Gorzkowska

wos

 

----------------------------------

04.06.2018

1 godz. lekcyjna

mgr R.Krążek

geografia

 

-----------------------------------

07.06.2018

4 godz. lekcyjna

mgr K. Siwek

biologia

 

-----------------------------------

04.06.2018

3 godz. lekcyjna

mgr K. Nowak

chemia

 

-----------------------------------

05.06.2018

2 godz. lekcyjna

mgr J.Nowak

fizyka

 

-----------------------------------

05.06.2018

1 godz. lekcyjna

mgr T. Krzystanek

matematyka

 

07.06.2018

2 godz. lekcyjna

07.06.2018 - 3 godz. lekcyjna

14.06.2018 - 2 godz. lekcyjna

mgr inż.I.Sosulska

podstawy
 przedsiębiorczości

-----------------------------------

12.06.2018

3 godz. lekcyjna

mgr A. Irla-Ubik

informatyka

 

-----------------------------------

04.06.2018 - 6 godz. lekcyjna

07.06.2018 - 5 godz. lekcyjna

mgr K.Siwek

 

Sesja egzaminacyjna - 4-14.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  SEMESTRALNYCHII SEM. R.SZK.2017/2018

KLASA 2 ALD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

05.06.2018

1 godz. lekcyjna

07.06.2018

3 godz. lekcyjna

mgr M.Czypionka

j. angielski   I gr.

 

07.06.2018

5 godz. lekcyjna

14.06.2018

5 godz. lekcyjna

mgr R.Krawczyk

j. angielski  II gr.

 

07.06.2018

5 godz. lekcyjna

14.06.2018

5 godz. lekcyjna

mgr J.Koc

matematyka

 

04.06.2018

1 godz. lekcyjna

11.06.2018

1 i 2 godz. lekcyjna

mgr A.Olszowy

historia i społeczeństwo

 

--------------------------------------

05.06.2018

5 godz. lekcyjna

mgr E.Gorzkowska

geografia rozszerzona

 

--------------------------------------

07.06.2018

1 i 2 godz. lekcyjna

mgr K. Siwek

biologia rozszerzona

 

--------------------------------------

07.06.2018

1 i 2 godz. lekcyjna

mgr K. Nowak

wos rozszerzony

 

--------------------------------------

05.06.2018

3 i 4 godz. lekcyjna

mgr R.Krążek

 

Sesja egzaminacyjna - 4-14.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCHII SEM. R.SZK.2017/2018

KLASA 2 BLD

przedmiot

data egzaminu pisemnego

godzina lekcyjna

data egzaminu ustnego

godzina lekcyjna

prowadzący

j. polski

 

05.06.2018

3 godz. lekcyjna

12.06.2018

3 godz. lekcyjna

mgr M. Czypionka

j. angielski  I gr.

 

07.06.2018

3 godz. lekcyjna

14.06.2018

3 godz. lekcyjna

mgr R.Krawczyk

j. angielski  II gr.

 

07.06.2018

3 godz. lekcyjna

14.06.2018

3 godz. lekcyjna

mgr J.Koc

matematyka

 

04.06.2018

1 godz. lekcyjna

11.06.2018

1 godz. lekcyjna

mgr A.Szewczyk

historia

i społeczeństwo

 

---------------------------------

05.06.2018

6 godz. lekcyjna

mgrE.Gorzkowska

 

geografia rozszerzona

 

---------------------------------

07.06.2018

1 i 2 godz. lekcyjna

mgr K.Siwek

 

biologia rozszerzona

 

--------------------------------

07.06.2018

1 i 2 godz. lekcyjna

mgr K. Nowak

wos rozszerzony

---------------------------------

05.06.2018

2 i 5 godz. lekcyjna

mgr R. Krążek

 

Sesja egzaminacyjna - 04-14.06.2018r.