Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego

                                                                                                                                                      

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK POLSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018

(czwartek)

18

3BLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3CLD

1.Jankowski Piotr

2.Jankowski Wojciech

3.Jagiełło Łukasz

4.Kopecki Patryk

5.Lisowski Michał

     przerwa- ogłoszenie wyników

 

6.Ostrowska Julia

7.Siwek Paweł

8.Szotek Kacper

9.Grudnik Hubert

10.Kołacz Jacek

           ogłoszenie wyników

 

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

17.05 – 17.10

 

17.10

17.25

17.40

17.55

18.10

18.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

 

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

 

 

 

 

 

 

17.05

 

 

 

 

 

 

18.45

               

             Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godzina rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godzina

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK POLSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2018

(poniedziałek)

18

3ALD

 

 

 

 

 

 

1.Deląg Anna

2.Hałota Paulina

3.Jaźwiec Sylwia

4.Jaźwiec Norbert

5.Kożuszkiewicz Izabela

     przerwa – ogłoszenie wyników

 

6.Lichtorowicz Paulina

7.Maciąg Adrianna

8.Müller Małgorzata

9.Nitecka Agata

10.Robak Urszula

                       ogłoszenie wyników

 

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

17.05 – 17.20

 

17.10

17.25

17.40

17.55

18.10

 

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

 

 

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

 

 

 

 

 

17.05

 

 

 

 

 

 

18.45

               

             Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

               

 

                                                                                                                                   

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK POLSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2018

(wtorek)

18

3ALD

 

 

 

 

 

 

abs.SF

abs.SF

 

1.Sobala Krystian

2.Szczepanik Roksana

3.Sztęgierska Wiktoria

4.Uznańska Kamila

5.Wróbel Paulina

     przerwa – ogłoszenie wyników

 

6. Paśko Tomasz

7.Zoch Magdalena

                  ogłoszenie wyników

 

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

17.05 – 17.20

 

17.30

18.00

18.30

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

 

 

17.55

18.25

 

 

 

 

 

17.05 

 

 

 

18.30

 

               

             Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

               

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK POLSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2018

(czwartek)

18

3BLD

 

 

 

 

 

 

3CLD

abs.

abs.

abs.

 

 

1.Aleksiewicz Krystian

2.Bojko Aleksandra

3.Dworak Sylwia

4.Dworak Mariusz

5.Gorzkowski Aleksander

       przerwa- ogłoszenie wyników

 

6.Niekurzak Maciej

7.Krawiec Anna

8.Uchnast Aleksandra

9.Wiśniewska Natalia

              ogłoszenie wyników

 

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

17.05 – 17.10

 

17.10

17.25

17.40

17.55

18.30

 

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

 

17.40

17.55

18.10

18.25

 

 

 

 

 

 

17.05

 

 

 

 

 

18.30

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK ANGIELSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018

(czwartek)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3CLD

 

 

3BLD

 

 

 

 

abs.

abs.

 

 

 

 

1.Grudnik Hubert

2.Kołacz Jacek

3.Niekurzak Maciej

4.Aleksiewicz Krystian

      przerwa – ogłoszenie wyników

 

5.Dworak Mariusz

6.Gorzkowski Aleksander

7.Dziewanowski Patryk

8. Uchnast Aleksandra

                   ogłoszenie wyników

 

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50 - 17.00

 

17.00

17.20

17.40

18.00

18.20

15.45

16.05

16.25

16.45

 

 

17.15

17.35

17.55

18.15

 

 

 

 

16.55

 

 

 

 

 

18.20

 

 

 

 

 

 

              

                Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK ANGIELSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2018

(poniedziałek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

3ALD

3BLD

 

 

 

 

 

abs.- SF

abs.- SF

 

 

 

 

 

 

1.Wróbel Paulina

2.Bojko Aleksandra

3.Dworak Sylwia

4.Jankowski Piotr

5.Jankowki Wojciech

       przerwa – ogłoszenie wyników

 

6.Amonowicz Malwina

7.Zoch Magdalena

                  ogłoszenie wyników

 

 

 

 

 

                 

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50

17.05-17.15

 

17.20

17.40

18.00

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50

 

 

17.35

17.55

 

 

 

 

 

17.10

 

 

 

18.00

              

                Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK ANGIELSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2018

(wtorek)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3BLD

 

 

 

 

 

 

3BLD

3ALD

 

1.Jagiełło Łukasz

2.Kopecki Patryk

3.Lisowski Michał

4.Ostrowska Julia

5.Siwek Paweł

       przerwa – ogłoszenie wyników.

 

6.Szotek Kacper

7.Deląg Maria

8.Hałota Paulina

9.Jaźwiec Sylwia

10.Jaźwiec Norbert

                ogłoszenie wyników

 

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50

17.05-17.15

 

17.15

17.35

17.55

18.15

18.35

18.55

15.45

16.05

16.25

16.45

17.05

 

 

17.30

17.50

18.10

18.30

18.50

 

 

 

 

 

17.10

 

 

 

 

 

 

18.55

              

                Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK ANGIELSKI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05 2018

(czwartek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3ALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kożuszkiewicz Izabela

2.Lichtorowicz Paulina

3.Maciąg Adrianna

4.Müller Małgorzata

5.Nitecka Agata

      przerwa – ogłoszenie wyników

 

6.Robak Urszula

7.Sobala Krystian

8.Szczepanik Roksana

9.Sztęgierska Wiktoria

10.Uznańska Kamila

                ogłoszenie wyników

 

15.30

15.50

16.10

16.30

16.50

17.05-17.15

 

17.15

17.35

17.55

18.15

18.35

18.55

15.45

16.05

16.25

16.45

17.05

 

 

17.30

17.50

18.10

18.30

18.50

 

 

 

 

 

17.10

 

 

 

 

 

 

18.55

 

 

              

                Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA WIOSENNA 2018r.

L.p.

Data egzaminu

Sala

Klasa

Nazwisko i imię zdającego

Orientacyjna godz. rozpoczęcia egzaminu

Przewidywana godz.

zakończenia egz.

Przewidywana godz.

ogłoszenia wyniku

JĘZYK ROSYJSKI

1.

8.05.2018

12

abs.- SF

 

 

1.Paśko Tomasz

                      ogłoszenie wyników

 

 11.00

 

11.15

 

11.20

               

             Zdający zobowiązany jest do przybycia do szkoły  na godzinę przed orientacyjną godziną rozpoczęcia egzaminu.