Kontakt

Dyżur kierownika kształcenia ustawicznego

mgr Irena Romanowska

      środa,   godz. 13.00-13.30

czwartek,   godz. 16.00-16.30

Nasz adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
 
41-200 Sosnowiec ul. Kilińskiego 25
 
tel. 322661180 w.18
 
adres e-mail: 
 
 

TU JESTEŚMY